Artykuły | Akordy gitarowe | Kontakt

Warunki korzystania z serwisu www.GramNaGitarze.pl

Prawa autorskie

Copyright © 2007 GramNaGitarze.pl

Zawartość stron w domenie www.GramNaGitarze.pl oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis www.GramNaGitarze.pl stanowią własność serwisu GramNaGitarze.pl lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.

Prawa autorskie artykułów oraz kursów należą do ich autorów.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z GramNaGitarze.pl.

GramNaGitarze.pl zezwala na rozpowszechnianie zawartości tylko tych stron, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych razem z zezwoleniem.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez serwis GramNaGitarze.pl w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

Polityka prywatności

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany w warunkach korzystania z serwisu www.GramNaGitarze.pl nie wpływają na podstawową zasadę: serwis GramNaGitarze.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich klientów/użytkowników.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu GramNaGitarze.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do serwisu GramNaGitarze.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala pracownikom serwisu GramNaGitarze.pl zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez serwis GramNaGitarze.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane wiadomości

GramNaGitarze.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości GramNaGitarze.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów serwisu GramNaGitarze.pl.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych serwisu GramNaGitarze.pl.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. GramNaGitarze.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na GramNaGitarze.pl oraz te dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez GramNaGitarze.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy i inne podmioty

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie lub e-mailach. W przypadku pytań proszę pisać: biuro@gramnagitarze.pl

Postanowienia Końcowe

Konta użytkownika przypisane są do osób. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w serwisie. Z jednego konta może korzystać tylko jedna osoba.

LOGOWANIE

Zarejestruj się

AKORDY GITAROWE

pełny spis akordów

SZUKAJ W SERWISIE

WARTO ZOBACZYĆ

Strona główna | Zasady korzystania z serwisu | Informacja o Cookies | Reklama | Uwagi i błędy

© 2007-2017 GramNaGitarze.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone